Má studia

Jako každé dítě jsem vystudoval základní školu. V páté třídě základní školy jsem se rozhodl přestoupit na místní gymnázium. Nastoupil jsem na víceleté gymnázium, kde jsem úspěšně studoval celkem 6 let. Ve druhém ročníku jsem se rozhodl, že Gymnázium Vysoké Mýto není škola pro mne a přestoupil jsem na střední odbornou školu do Pardubic.

Střední školu jsem vystudoval v oboru Informační technologie. Jednalo se o čtyřleté maturitní studium. Během studia na střední škole jsem získal spoustu nových znalostí a dovedností, které mi nyní usnadňují každodenní práci v mém oboru. Maturoval jsem z informatiky, síťových technologií, matematiky a českého jazyka. Výsledků jsem u maturity dosáhl lehce nadprůměrných. V odborných předmětech byly mé výsledky lepší, v matematice a českém jazyce horší.

V roce 2014 jsem nastoupil a dodnes studuji na Fakultě Informatiky a Managementu (FIM) v Hradci Králové, obor Aplikovaná Informatika, bakalářské studium. Jsem v současnosti studentem prvního ročníku. Tuto školu hodnotím velice kladně. I kdybych ji nedodělal, znalosti a zkušenosti, které mi přinesla, jsou velmi cenné.

V mém oboru se zaměřuji na studium Informačních technologií. To obnáší hlavně princip fungování počítačů, algoritmizaci a programování, technologie pro publikování na webu, matematiku, grafickou tvorbu a základní návrhy objektových modelů. Všechny tyto znalosti již aktivně využívám ve svém pracovním životě. Většinou se jedná spíše o rozšíření stávajících znalostí, neboť střední škola mi dala velice dobrý základ do tohoto oboru.